Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Övergångsställe

Övergångsställen ska anläggas:

  • där en gångbana korsar en gata intill en cykelöverfart, för att samma väjningsregler ska gälla för både cyklister och gående
  • I korsningspunkter där gående har prioritet och genomgående gångbana inte är en lämplig lösning, t.ex. vid större trafikflöden

Övergångsställen kan anläggas:

  • i korsningar och på sträckor där framkomlighet för gående prioriteras
  • på platser med många gående för att ge en visuell vägledning, till exempel vid skolor, äldreboenden, hållplatser och andra publika anläggningar

Obevakade övergångsställen ska alltid hastighetssäkras till högst 30 km/h (85-percentilen) se 3E Hastighetsdämpande åtgärder. Även signalreglerade övergångsställen på sträcka bör, där det är möjligt, hastighetssäkras eftersom signalreglering i sig inte säkrar låga hastigheter.

Obevakade övergångsställen ska inte anläggas över spår och bussgator.

Vid förhöjningar på utryckningsvägar ska samråd ske med räddningstjänsten, se Kompetens ”Räddningstjänsten”. På gator med kollektivtrafik ska samråd ske med Västtrafik, se Kompetens ”Västtrafik trafikutformning”.

Övergångsställen bör delas upp med refuger så att gående kan korsa ett körfält i taget. Detaljutformningen är viktig för att skapa god tillgänglighet, se vidare 3IG Kantstöd och refug.

Cykelöverfart

Cykelöverfarter ska anläggas:

  • där en cykelbana korsar en gata intill ett övergångsställe, för att samma väjningsregler ska gälla för både cyklister och gående (gäller inte vid signalreglerade korsningar)
  • i korsningspunkter där cykel har prioritet och genomgående cykelbana inte är en lämplig lösning, t.ex. vid större trafikflöden
  • på platser där cyklister har prioritet och cykelbanan korsar gatan på sträcka (inte i anslutning till gatukorsning)

Cykelöverfarter ska alltid hastighetssäkras till högst 30 km/h (85-percentilen) se 3E Hastighetsdämpande åtgärder.

Vid förhöjningar på utryckningsvägar ska samråd ske med räddningstjänsten, se Kompetens ”Räddningstjänsten”. På gator med kollektivtrafik ska samråd ske med Västtrafik, se Kompetens ” Västtrafik trafikutformning”.

Cykelöverfarter bör dras in 5 meter så att det får plats en personbil mellan cykelöverfarten och väjningslinjen vid den korsande körbanan.

Cykelöverfarter är reglerade i Trafikförordningen och kräver en lokal trafikföreskrift. En cykelöverfart ska markeras enligt figurer nedan.

Figur 1: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställe och cykelöverfart i obevakad korsning

Figur 2: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställe och cykelöverfart på raksträcka

Figur 3: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställen och cykelöverfarter i en cirkulationsplats 

Ritningar (4 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.