Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Väntytor för gående

Väntytor för fotgängare ska finnas i anslutning till korsningar och passager där de annars riskerar att bli stående i cykelbanan. Det är speciellt viktigt i innerstaden och på platser med höga gång- och/eller cykelflöden. Väntytan placeras mellan cykel- och körbanan och cykelbanans linjeföring anpassas så att risken för genande cyklister över väntytan minimeras.

Väntytor ska dimensioneras efter framtida fotgängarflöden och utgå från dygnets maxtimme.

Cykelmagasin

Utrymme för väntande cyklister vid korsningar måste finnas för att undvika att cyklister behöver stanna på fotgängares ytor samt undvika att de blockerar andra cyklisters framkomlighet.

Cykelmagasin kan vid utrymmesbrist delas upp i två delar.

Cykelmagasin ska dimensioneras efter framtida cykelflöden och utgå från dygnets maxtimme.