Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Väntytor för gående

Väntytor för fotgängare ska finnas i anslutning till korsningar och passager där de annars riskerar att bli stående i cykelbanan. Det är speciellt viktigt i innerstaden och på platser med höga gång- och/eller cykelflöden. Väntytan placeras mellan cykel- och körbanan och cykelbanans linjeföring anpassas så att risken för genande cyklister över väntytan minimeras.

Väntytor ska dimensioneras efter framtida fotgängarflöden och utgå från dygnets maxtimme.

Cykelmagasin

Utrymme för väntande cyklister vid korsningar måste finnas för att undvika att cyklister behöver stanna på fotgängares ytor samt undvika att de blockerar andra cyklisters framkomlighet.

Cykelmagasin kan vid utrymmesbrist delas upp i två delar.

Cykelmagasin ska dimensioneras efter framtida cykelflöden och utgå från dygnets maxtimme.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.