Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Signalreglering av en korsning kan användas för att fördela kapacitet mellan tillfarter och trafikantgrupper och kan med fördel användas vid ojämna trafikflöden för att förbättra framkomligheten.

Signalreglering:

  • är inte en trafiksäkerhetsåtgärd
  • ger tydlig ledning för personer med nedsatt syn vid korsande av gata
  • får endast användas i korsningar med skyltad hastighet på 70 km/h eller lägre
  • används för att ge prioritet för kollektivtrafik eller utryckningsfordon.

I signalreglerade korsningar regleras cykelkorsningar som cykelpassager och markeras med vägmarkering (M16) i syfte att vägleda cyklisten genom korsningen. I kombination med övergångsställe markeras enbart en rad med vägmarkering (M16).

Figur 1: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställen och cykelpassager i signalreglerade korsningar

Väntytor för gående och cyklister ska finnas i anslutning till korsningar där de annars riskerar att hindra framkomligheten, se vidare under 3IH Väntytor för gående och cyklister.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.