Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

En korsning utformas normalt som en 3-vägs- eller 4-vägs korsning.

För att öka framkomligheten på huvudgatan och förbättra trafiksäkerheten kan en korsning förses med separat vänstersvängfält. Detta kan vara aktuellt vid höga trafikflöden för att tillgodose hög framkomlighet för den genomgående trafiken.
På gator med högre referenshastighet ≥60 km/h kan vänstersvängfält behövas av trafiksäkerhetsskäl.

I korsningar med höga trafikflöden kan andra utformningar vara nödvändiga för ett fungerande trafiksystem. Det kan vara cirkulationsplatser, signalreglerade korsningar eller planskilda korsningar.