Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Korsningar och passager är viktiga platser i ett trafiksystem. Här möts olika trafikanter och utformningen är viktig för att platsen ska bli säker och trygg.