Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

I detta kapitel återfinner du information om trafikkontorets tekniska anläggningar. Alla underkapitel är ännu inte klara, just nu finns här information om p-automater.