Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Anne Dillner

Skyfall ska i möjligaste mån hanteras på allmän platsmark.

Staden indelar skyfallsanläggningar i tre kategorier:

  • Skyfallsleder. Kontroll över vattnets väg genom avrinningsområdet, varför lämpliga leder utses. Hela leden ses som en anläggning.
  • Översvämningsytor. Ytor skapas och avsätts för att magasinera och fördröja stora mängder regnvatten. Med avseende på konkurrensen om ytor i den täta staden är det viktigt att dessa ytor även har andra funktioner, vilket t ex kan vara parkering, lek och spel och park.
  • Styrning av vattnet. Anläggningar som styr vattnet i önskad riktning.

Utformningen görs utifrån platsens förutsättningar och utifrån vilka andra funktioner som kan kombineras för att skapa multifunktionella lösningar på parker, lekplatser eller parkeringar. Anläggningarna ska i första hand placeras ytligt.

Se även kapitel 2HB Skyfall.

Dokument (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.