Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Anne Dillner

Vid utformning av allmänplats är det många funktioner och önskemål som behöver samsas på och under markytan. Dagvatten, skyfall och högvatten är några områden där staden har ett ansvar att uppnå funktionella krav. I avsnitten 3HA Dagvatten och 3HB Skyfall finns underlag som visar på principer att ta hänsyn till vid utformning och planering.