Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Anne Dillner

Vid utformning av allmänplats är det många funktioner och önskemål som behöver samsas på och under markytan. Dagvatten, skyfall och högvatten är några områden där staden har ett ansvar att uppnå funktionella krav. I avsnitten 3HA Dagvatten och 3HB Skyfall finns underlag som visar på principer att ta hänsyn till vid utformning och planering.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.