Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Rebecca Havedal

Uteserveringar ska följa de krav och anvisningar som finns i ”Göteborgs stads riktlinje för uteserveringar” till höger på sidan.

Vid nyplanering av allmän platsmark är det viktigt att beakta eventuella framtida uteserveringar så att tillräcklig yta tillskapas och konflikt med annan möblering, ledstråk/släta stråk och så vidare undviks.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.