Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Rebecca Havedal

Uteserveringar ska följa de krav och anvisningar som finns i ”Göteborgs stads riktlinje för uteserveringar” till höger på sidan.

Vid nyplanering av allmän platsmark är det viktigt att beakta eventuella framtida uteserveringar så att tillräcklig yta tillskapas och konflikt med annan möblering, ledstråk/släta stråk och så vidare undviks.