Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Rebecca Havedal

Uteserveringar måste avgränsas med material som gestaltningsmässigt passar in i stadsbilden. Tänk på tillgängligheten och säkerheten till- och på uteserveringen.

Vanligtvis är uteserveringar tillåtna under tiden 1 april till 31 oktober. Uteserveringens längd och bredd påverkar framkomligheten och känslan av platsen. Fotgängarnas framkomlighet ska prioriteras. Grundregeln är att det ska finnas en minst 2 meter bred gångbana förbi uteserveringen. För gator med låga gångtrafikströmmar kan 1,5 meters fritt utrymme accepteras, dock ej på längre sträckor. Mer än halva gångbanebredden får aldrig användas. Tänk på att parkeringsautomater, pollare, skyltar mm inkräktar på det fria måttet.

För de uteserveringar som är permanenta under hela året gäller att det fria måttet på gångbanan är 3,5 meter. Där gångbanan är försedd med värmeslingor gäller samma mått som under perioden 1 april till 31 oktober. För gångbanor med låga gångtrafikströmmar kan ett fritt utrymme på minst 2,5 meter accepteras.

Det finns vissa gator i staden, så som Avenyn, där det finns speciella regler. Läs mer om uteserveringar i dokumentet ”Göteborgs stads riktlinje för uteserveringar” till höger på sidan.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.