Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Placering

Pollare kan exempelvis placeras där det är nödvändigt för att avgränsa ett område eller dela upp trafikantgrupper. Se vidare avsnitt 3CH Hinder, fritt utrymme. Avståndet mellan pollare i en eventuell pollarrad beror på plats, pollarnas syfte mm. Pollare kan utgöra ett hinder eller innebära en skaderisk för personer med nedsatt orienteringsförmåga, så bör de användas med eftertänksamhet.

Se mer om placering av pollare under respektive stadstyp.

Utformning och val av pollare

Pollare ska kontrastmarkeras enligt 3GD Kontrastmarkering.  
För utformning och val av pollare se respektive stadstyp.

Pollare – Haga

Generellt bör följande granitpollare användas på Hagas stenbelagda torg.

För att undvika att granitpollaren utgör ett hinder så bör de markeras tydligt, till exempel genom färg- och materialkontrast och genom extra belysning. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan pollaren och omgivande markbeläggning bör vara en utgångspunkt.

Pollare – Stenstaden

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas i Stenstaden.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och stenbelagda torg. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större gaturum som ett alternativ till granitpollaren.

 

Pollare – Inom Vallgraven

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas inom Vallgraven.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och stenbelagda torg. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större torgmiljöer som ett alternativ till granitpollaren.

Pollare – Övriga centrala staden

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas i Övriga centrala staden.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och historiska miljöer. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större gaturum som ett alternativ till granitpollaren.

Dokument
 • Stadens färg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

 • Stadens golv

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_138_Stadens-golv.pdf

 • Stadens ljus

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_5_Stadens-ljus_2015-07.pdf

 • Stadens möbler

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

 • Stadens möbler riktlinjer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.