Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Placering av askkoppar

Göteborgs Stad står i regel inte för tillhandahållande av askkoppar i parker eller på torg eftersom behovet tillgodoses generellt i locket på den stora ”Göteborgspapperskorgen”. Skulle fastighetsägare och privata näringsidkare som driver exempelvis kafé- eller restaurang-verksamhet vilja använda offentliga utrymmen för att sätta upp ytterligare askkoppar så bör de ha ett diskret utseende både vad gäller färg och form. De ska smälta in i miljön så mycket att den inte påverkar helhetsuttrycket.

Utformning och val av askkoppar specifikt för stadstyp

För samtliga stadstyper;

 • Haga
 • Stenstaden
 • Inom Vallgraven
 • Övriga centrala staden

Gäller att askkoppar bör placeras:

 • På min 1,2m höjd
 • Inte i närheten av brandfarligt föremål

Askkoppar bör utformas med:

 • Diskret formspråk
Dokument
 • Stadens färg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

 • Stadens möbler

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

 • Stadens möbler riktlinjer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf