Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Placering av askkoppar

Göteborgs Stad står i regel inte för tillhandahållande av askkoppar i parker eller på torg eftersom behovet tillgodoses generellt i locket på den stora ”Göteborgspapperskorgen”. Skulle fastighetsägare och privata näringsidkare som driver exempelvis kafé- eller restaurang-verksamhet vilja använda offentliga utrymmen för att sätta upp ytterligare askkoppar så bör de ha ett diskret utseende både vad gäller färg och form. De ska smälta in i miljön så mycket att den inte påverkar helhetsuttrycket.

Utformning och val av askkoppar specifikt för stadstyp

För samtliga stadstyper;

 • Haga
 • Stenstaden
 • Inom Vallgraven
 • Övriga centrala staden

Gäller att askkoppar bör placeras:

 • På min 1,2m höjd
 • Inte i närheten av brandfarligt föremål

Askkoppar bör utformas med:

 • Diskret formspråk
Dokument (3 st)
 • Stadens färg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

 • Stadens möbler

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

 • Stadens möbler riktlinjer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.