Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Signalreglerad korsning

För att skapa en tillgänglig och användbar gatumiljö är det viktigt med en enhetlig utformning.
Vid ny- och ombyggnad är stadsmiljöförvaltningens standardritningar styrande. Här framgår hur stolpars ska placeras och hur refuger ska utformas, se standardritningarna 5510 och 5511.

Vid signalreglerade övergångsställen bör tryckknappen placeras högst en meter över marken. Stolpen ska placeras så att tryckknappen kan nås från både ramp och platådel. Se även standardritningarna 5510 och 5511.

Ljudsignalen har tre funktioner för personer med nedsatt syn; den underlättar lokalisering av passagen, informerar om när det är grönt och vägleder över gatan.

Vid upprustning av befintliga anläggningar och komplettering av säkerhetshöjande utrustning ska nedanstående principer beaktas där avsteg ska verifieras med signalansvarig på stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”Trafiksignaler”, kommentar ”Kontakt vid utformningsfrågor”, till höger på sidan.

Förlängd gröntid genom radardetektering

Används i vissa fall i närheten av förskola, skola eller äldreboende.

 

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.