Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Tydlig skyltning har stor betydelse för orienterbarheten. Särskilt viktigt är det för personer med nedsatt syn eller hörsel och för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Skyltar vid gångstråk bör placeras utanför gångytan men med direkt närhet så att synskadade kan stå nära och läsa skylten. Skylten placeras så att även rullstolsburna enkelt kan läsa texten.  

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårt att förstå skyltar med siffror och bokstäver. Textskyltar bör därför ersättas eller kompletteras med förklarande bild eller symboler, vilket även är en fördel för personer som inte kan svenska språket och barn. Pictogram är ett välkänt grafiskt symbolspråk.

Text och symboler ska synas tydligt mot skyltbotten, det vill säga vara mörk om skyltbotten är ljus och tvärtom, för att ge synskadade så bra läsbarhet som möjligt. God belysning i anslutning till skyltar är viktig.

I befintliga miljöer utgör skyltar ofta ett hinder i gångytorna. Tänk därför särskilt på att följa de regler som finns gällande fri bredd och höjd som finns beskrivna under kapitlen 3OB Skyltsättning, 3OA Vägmärken och 3OC Vägvisning

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.