Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Rebecca Havedal

För att öka bekvämligheten för väntande cyklister vid cykeltrafiksignaler på i första hand pendlingscykelstråken bör det om utrymme finns sättas cykelstödsräcken. Dessa bör vara utformade med en höjd av ca 1200 mm och med en mellanliggare ca 200 mm ovan mark. På vissa platser kan det vara mer lämpligt med en cykelstödstolpe.

Stödräcket kan sättas upp om det inte är till hinder och om det är lämpligt på platsen.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.