Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Rebecca Havedal

För att öka bekvämligheten för väntande cyklister vid cykeltrafiksignaler på i första hand pendlingscykelstråken bör det om utrymme finns sättas cykelstödsräcken. Dessa bör vara utformade med en höjd av ca 1200 mm och med en mellanliggare ca 200 mm ovan mark. På vissa platser kan det vara mer lämpligt med en cykelstödstolpe.

Stödräcket kan sättas upp om det inte är till hinder och om det är lämpligt på platsen.