Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Rebecca Havedal

Räcken har flera funktioner i gatumiljön. De används som skydd mellan oskyddade trafikanter och biltrafik, skydd mot avåkning samt att de även har en funktion som vilostöd och riktningsvisare. 

Vid utformning av räcken ska hänsyn tas till tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, säkerhet, drift- och underhållsaspekter samt gestaltning.

Trappor och ramper på allmän plats ska enligt Boverkets krav förses med ledstänger på båda sidor. Ledstängerna ska löpa oavbrutet och gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive rampens början och slut med 0,3 meter. Räcken och ledstänger ska ha en kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Lämplig form är ett greppvänligt rör med diameter 40 mm som leder förbi infästningarna. Utformning samt färg- och materialval av räcken och ledstänger för respektive område beskrivs i ”Stadens möbler”.

Skyddsräcke utformas enligt kapitel 12MB Gångbaneräcken. Vid friliggande ramp i terräng med avåkningsrisk mot branta slänter anordnas avåkningsskydd med uppstickande kantstöd eller mittföljare på räcke enligt standardritning 6580. Där rampen/friliggande gångbanan inte dimensioneras för trafikering med driftfordon förordas räckestyper med sammanhängande överliggare som då kan fungera som ledstång.

Placering, utformning och val av räcken och staket

Staket/räcken är platsspecifika i Haga, Stenstaden, inom Vallgraven och i övriga centrala staden. Placering av räcken och staket illustreras under respektive stadstyp.

 • Vid placering av räcken och staket i anslutning till cykelbana, se även 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana och 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana
 • Skyddsräcke utformas enligt kapitel 12MB Gångbaneräcken . Vid friliggande ramp i terräng ordnas minst 40 mm högt avåkningsskydd för rullstol längs räckets hela längd
 • Räcken och/eller staket placeras för att avgränsa höjdskillnader
 • Ledstänger placeras på båda sidor av trappor och ramper
 • Ledstänger utformas ergonomiskt med:
  • minst 300 mm avslut förbi ramp eller trappa
  • 0,90 m hög ergonomisk överliggare
  • 0,70 m hög mittföljare, ljushetskontrast gentemot omgivande ytor

Räcken och staket – Haga

Gjutjärnsräcke används som standard.

Räcken och staket – Stenstaden

Gjutjärnsräcke används som standard.

Granitpollare och kätting används i historiska miljöer i mån av plats.

Räcken och staket – Inom Vallgraven

Räcken och staket – Övriga Centrala Staden

Rörräcke används som standard.

Dokument (3 st)
 • Stadens färg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

 • Stadens möbler

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

 • Stadens möbler riktlinjer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf

Ritningar (2 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.