Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Både placering och utformning av gatumöbler har stor betydelse för såväl intrycket som tillgängligheten till staden. Det är viktigt att gatuutrustningen placeras där behovet finns samtidigt som den inte får utgöra hinder för framkomligheten. Att det placeras ut bänkar som gör det möjligt att vila är en del av tillgängligheten.

Genom att placera möblerna i möbleringszoner ges ett enhetligare intryck samtidigt som det är lättare att hitta linjer som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta sig fram och orientera sig. Största andelen av möblerna på en plats eller sträcka ska väljas så att de kan användas av personer med funktionsnedsättning. Möblerna ska vid behov markeras så att de inte utgör någon risk för personer med nedsatt syn att gå in i. Läs mer under 2AI1 Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer

För möblering kring cykel- och gatuparkering hänvisas till kapitel 3DA Cykelparkering respektive 2AE Parkering.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.