Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Hastigheten har stor betydelse för olycksrisken och för olyckornas konsekvenser (se vidare 2AJ Trafiksäkerhet). Farthinder är de enskilda åtgärder som ger de största effekterna på hastigheterna.

För att farthinder ska kunna anläggas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, se tabell ”Utrymmesdimensionering körbana”. På det större vägnätet med högre hastigheter och stora anspråk på framkomlighet är inte farthinder aktuellt medan det på det mindre gatunätet ofta är en förutsättning för en säker och trygg trafik för olika trafikanter. På gator som trafikeras av kollektivtrafik i linjetrafik ska kollektivtrafikanpassade åtgärder väljas.

Utrymmesdimensioneringar 3CD_2019-10

För mer information se beskrivningar av olika typer av åtgärder som kan användas.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.