Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Planering av det allmänna gatunätet ska ske så att även större fordon kan ta sig in i områden och ut igen.
Exempel på fordon som kan behöva komma fram är:

  • Flyttranssporter
  • Varuleveranser
  • Anläggningsfordon
  • Räddningstjänstfordon
  • Övriga tex. flexlinjebuss, sopsugsfordon, pelletsfordon
  • Sopbilar

God standard – LBN kan nå alla fastigheter och gatustrukturen är i första hand utformad så att vändplatser kan undvikas.

Där vändplats inte kan undvikas bör denna utformas för rundkörning av LBN. Vändplatser vid skolor och förskolor bör alltid ha god standard.

Mindre god standard – Stickgator kan finnas och vändplatsen kan utformas för rundkörning eller för backvändning (typfordon LOS.)
I undantagsfall kan gator utan vändplats förekomma. Stickgatan bör då inte vara längre än 50 meter.

Utformning av vändplats för typfordon LOS (sopbilar)

Följande två bilder visar backvändning och rundkörning enligt Göteborgs Stad Kretslopp och vatten.
För mer information läs dokumentet ”Gör rum för miljön”, främst sid 16.

LOS-bilar (9,4 m) klarar måtten enligt bilderna ovan.
Sopsug med container (12 m lastbil, typforndon LBN) klarar inte måtten enligt bilderna.
I dokumentet ”Utformning vändplatser” finns fler exempel på vändplatser och mått för fordon av typ LOS och LBN.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.