Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

När det gäller angöring ska allmän plats framförallt tillgodose det allmänna behovet av ett kunna angöra en plats, fastighet eller verksamhet.
I de fall angöringen till en fastighet eller verksamhet är så omfattande så att den påverkar det allmänna behovet av angöring, skall denna anordnas på kvartersmark.

Läs mer om utformning under 3DB Bilparkering .