Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Gata på allmän plats är i första hand till för den rörliga trafiken men det finns också andra behov som ibland behöver tillgodoses där. I detta kapitel finns information om olika typer av bil- och cykelparkering samt viktiga utformningskriterier för angöring och vändning.

Dokument
  • Självklar parkering

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/2GB_1_Sjalvklar-parkering-1.0_2017-04.pdf

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.