Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Gata på allmän plats är i första hand till för den rörliga trafiken men det finns också andra behov som ibland behöver tillgodoses där. I detta kapitel finns information om olika typer av bil- och cykelparkering samt viktiga utformningskriterier för angöring och vändning.

Dokument
  • Självklar parkering

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/2GB_1_Sjalvklar-parkering-1.0_2017-04.pdf

Ritningar