Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Exempel på hinder ovanför bl a gång-, cykel- och körbanor kan vara konstruktioner, byggnader, broar, elledningar, markiser, balkonger, fasadskyltar, vägmärken, portaler, skärmtak, markiser, burspråk mm

 

 

Figuren avser minsta avstånd till fast konstruktion (normal standard, på raksträcka)

Tänk på:
– Om inte tillräckligt höjdavstånd kan åstadkommas för hinder ovanför gång-, cykel- eller körbana, torg, vistelseyta, blandtrafikyta, spårväg eller ridväg så ska hindret sättas på tillräckligt stort sidoavstånd från respektive bana/yta. Se vidare avsnitt 3CH1 Hinderfri bredd .

Avsteg från måtten, t.ex. placering av skyltar, markiser, balkonger och skärmtak på en lägre höjd än 3,5 meter måste stämmas av med stadsmiljöförvaltningen.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.