Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Exempel på hinder ovanför bl a gång-, cykel- och körbanor kan vara konstruktioner, byggnader, broar, elledningar, markiser, balkonger, fasadskyltar, vägmärken, portaler, skärmtak, markiser, burspråk mm

 

 

Figuren avser minsta avstånd till fast konstruktion (normal standard, på raksträcka)

Tänk på:
– Om inte tillräckligt höjdavstånd kan åstadkommas för hinder ovanför gång-, cykel- eller körbana, torg, vistelseyta, blandtrafikyta, spårväg eller ridväg så ska hindret sättas på tillräckligt stort sidoavstånd från respektive bana/yta. Se vidare avsnitt 3CH1 Hinderfri bredd .

Avsteg från måtten, t.ex. placering av skyltar, markiser, balkonger och skärmtak på en lägre höjd än 3,5 meter måste stämmas av med trafikkontoret.