Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Tänk på:
– Om inte tillräckligt sidoavstånd kan åstadkommas och det finns utstickande/hängande hinder ovanför gångbanan en bit upp från marken (t ex skärmtak, fasadskyltar etc), så ska den utstickande delen sättas på minst sk. fri höjd för gående, så att gående inte slår i huvudet i hindret. Se vidare avsnitt 3CH2 Fri höjd.
– Redan smala gångbanor är extra känsliga för avståndet till hinder. Avsteg från både hinderfri bredd och gångbanans bredd ska som regel inte göras.
– Soffors/vilplatsers placering i förhållande till ledstråk/stråk för personer med nedsatt syn/blinda. Avståndet mellan ledstråk och soffa/vilplats måste vara tillräckligt stort, så att det går att följa/”käppa” längs ledstråket utan hinder även när soffan/vilplatsen nyttjas.
– Undvik (grunda) ränndalar längs och tvärs gångbanor så långt det är möjligt vid nybyggnad och ombyggnad. De kan i vissa fall accepteras i befintliga miljöer. Djupa ränndalar får inte användas.
– Tänk över utrustningsplacering så att drift- och underhållsfordon kan ta sig fram.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.