Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Observera:

  • Skiljeremsa mellan körbana och cykelbana ska utföras vid nyplanering och nyanläggning av cykelbana, ska eftersträvas vid ombyggnad respektive beaktas vid beläggningsarbeten.
  • Remsor mellan körbana och cykelbana behöver generellt oftast vara bredare än enbart de mått som anges för avskiljning i tabellen ovan. Utrymme behövs även för utrustning som t ex vägmärken, belysningsstolpar, träd mm samt hinderfri bredd. Se vidare avsnitt 3C Sektion, utrymme, 3CB Cykelbana och 3CH Hinder, fritt utrymme.
  • Ytskikt i skiljeremsor, se kapitel 3CG4 Skiljeremsa, utrustningsremsa

För mer information om separering mellan oskyddade trafikanter och biltrafik i samband med korsningar, se avsnitt 3I Korsning.

Säkerhetsavstånd cykelbana – parkeringsficka

Säkerhetsavstånd/Skiljeremsa mellan cykelbana och parkeringsficka ska vara minst 0,8m med hänsyn till olycksrisk vid dörruppslag.

*) Utrymmet mellan cykelbana och körbana behöver i de allra flesta fall göras bredare än 0,8m med hänsyn till utrustning, hinderfri bredd mm.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.