Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Observera:

  • Skiljeremsa mellan körbana och cykelbana ska utföras vid nyplanering och nyanläggning av cykelbana, ska eftersträvas vid ombyggnad respektive beaktas vid beläggningsarbeten.
  • Remsor mellan körbana och cykelbana behöver generellt oftast vara bredare än enbart de mått som anges för avskiljning i tabellen ovan. Utrymme behövs även för utrustning som t ex vägmärken, belysningsstolpar, träd mm samt hinderfri bredd. Se vidare avsnitt 3C Sektion, utrymme, 3CB Cykelbana och 3CH Hinder, fritt utrymme.
  • Ytskikt i skiljeremsor, se kapitel 3CG4 Skiljeremsa, utrustningsremsa

För mer information om separering mellan oskyddade trafikanter och biltrafik i samband med korsningar, se avsnitt 3I Korsning.

Säkerhetsavstånd cykelbana – parkeringsficka

Säkerhetsavstånd/Skiljeremsa mellan cykelbana och parkeringsficka ska vara minst 0,8m med hänsyn till olycksrisk vid dörruppslag.

*) Utrymmet mellan cykelbana och körbana behöver i de allra flesta fall göras bredare än 0,8m med hänsyn till utrustning, hinderfri bredd mm.