Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Separeringsgraden har betydelse för bland annat gång- och cykeltrafikanternas säkerhet, trygghet och komfort. Även framkomlighet påverkas av separeringsgrad.

Behov av separering/avskiljning

  • Behov av och möjlighet till separering mellan olika trafikslag varierar från fall till fall.
  • Behov och möjlighet ska utredas och lösningen anpassas till den specifika platsens och trafikeringens förutsättningar.