Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Separeringsgraden har betydelse för bland annat gång- och cykeltrafikanternas säkerhet, trygghet och komfort. Även framkomlighet påverkas av separeringsgrad.

Behov av separering/avskiljning

  • Behov av och möjlighet till separering mellan olika trafikslag varierar från fall till fall.
  • Behov och möjlighet ska utredas och lösningen anpassas till den specifika platsens och trafikeringens förutsättningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.