Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Vid planering och utformning av gång- och cykelbana gäller i stort sett samma sak som gäller för gångbanor respektive cykelbanor. Se vidare avsnitt 3CB Cykelbana , 3CA Gångbana med underliggande kapitel.

Behov av gång- och cykelbana

Om gång- och cykelbana kan väljas istället för separat cykelbana och separat gångbana ska utredas och bedömas från fall till fall utifrån den specifika platsens/gatans förutsättningar, trafikering, olika behov mm.

Gemensam/kombinerad gång- och cykelbana

  • kan övervägas vid låga gång- och cykelflöden
  • kan i undantagsfall övervägas vid lite högre flöden t ex i trånga befintliga miljöer vissa parker mm.

Avstämning ska ske med trafikkontorets utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” respektive cykelsamordnare, se kompetens ”Cykel” till höger på sidan.

Se vidare avsnitt 3CB Cykelbana, 3CB1 Behov, utrymme, bantyp, 3CB2 Bredd mm samt 3CA Gångbana, 3CA1 Behov, utrymme, 3CA2 Bredd mm.

Bredd gång- och cykelbana

En gång- och cykelbanas bredd beror främst på:

  • det förväntade framtida gångflödet
  • det förväntade framtida cykelflödet under den mest belastade timmen en normal vardag under sommarhalvåret (ej helår).

Tänk på:

  • Komforten, tryggheten och säkerheten är generellt högre för gång- och cykeltrafikanter där gångbanor och cykelbanor är skilda åt.

Se vidare kapitel 3CB Cykelbana, 3CB1 Behov, utrymme, bantyp, 3CB2 Bredd mm samt 3CA Gångbana, 3CA1 Behov, utrymme, 3CA2 Bredd mm.

Dokument
Tabeller
Kontakter