Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vid planering och utformning av kombinerad gång- och cykelbana gäller i stort sett samma sak som gäller för gångbanor respektive cykelbanor. Se vidare avsnitt 3CB Cykelbana och 3CA Gångbana med underliggande kapitel samt 3CG Separering, avskiljning, remsor och 3CH Hinder, fritt utrymme.

Kombinerade banor kan övervägas:

  • vid låga gång- och cykelflöden, framför allt i ytterområden och industriområden.
  • i undantagsfall vid lite högre flöden till exempel i trånga befintliga miljöer, vissa parker mm.

Komforten, tryggheten och säkerheten är generellt högre för gång- och cykeltrafikanter där gångbanor och cykelbanor är skilda åt.

Se vidare kapitel 3CB Cykelbana, 3CB1 Behov, utrymme, bantyp , 3CB2 Bredd mm samt 3CA Gångbana, 3CA1 Behov, utrymme, 3CA2 Bredd mm.

Dokument (5 st)
Tabeller
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.