Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Magnus Vennersten

Bredd cykelbana, cykelfält

En cykelbanas bredd beror främst på:

  • om det är en enkel- eller dubbelriktad cykelbana
  • det förväntade framtida cykelflödet under den mest belastade timman en normal vardag under sommarhalvåret (ej helår)

Tänk på:

  • Komforten, tryggheten och säkerheten är generellt högre för gång- och cykeltrafikanter där gångbanor och cykelbanor är skilda åt.
  • På cykelbanor behöver det finnas utrymme att cykla om och mötas på ett säkert sätt, även lastcykel. Ju högre flöden/belastning, desto större bredd behövs (se tabell nedan). Vid utrymmesbrist kan möjlighet till säkra omkörningar åstadkommas t ex med hjälp av bredare omkörningssträckor på avsnitt där det finns mer plats.
  • I vissa trånga, befintliga centrala miljöer, kan det ibland vara svårt att åstadkomma önskad bredd mm. I dessa fall behöver man överväga lämpliga alternativa lägen för cykelstråk där bättre kvaliteter kan uppnås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument
Tabeller
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.