Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Magnus Vennersten

Bredd cykelbana, cykelfält

En cykelbanas bredd beror främst på:

  • om det är en enkel- eller dubbelriktad cykelbana
  • det förväntade framtida cykelflödet under den mest belastade timman en normal vardag under sommarhalvåret (ej helår)

Tänk på:

  • Komforten, tryggheten och säkerheten är generellt högre för gång- och cykeltrafikanter där gångbanor och cykelbanor är skilda åt.
  • På cykelbanor behöver det finnas utrymme att cykla om och mötas på ett säkert sätt, även lastcykel. Ju högre flöden/belastning, desto större bredd behövs (se tabell nedan). Vid utrymmesbrist kan möjlighet till säkra omkörningar åstadkommas t ex med hjälp av bredare omkörningssträckor på avsnitt där det finns mer plats.
  • I vissa trånga, befintliga centrala miljöer, kan det ibland vara svårt att åstadkomma önskad bredd mm. I dessa fall behöver man överväga lämpliga alternativa lägen för cykelstråk där bättre kvaliteter kan uppnås.

Utöver cykelbanans bredd så måste fritt utrymme finnas, se 3CH Hinder, fritt utrymme.