Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Göteborgs Stad

Bredd gångbana (gåendes transportyta)

En gångbanas bredd beror främst på:

 • gångtrafikflödets förväntade storlek
 • gångbanans funktion och var i staden man befinner sig
 • vanligaste typ av gångrörelser
 • hur stor andel korsande/minglande/sakta gående fotgängare det är på sträckan

Tänk på:

 • Vid hög andel korsande/minglande/sakta gående fotgängare behövs ofta större gångbanebredd än vid motsvarande gångflöde med låg andel sådana.


Utöver gångbanans bredd så måste fritt utrymme finnas, se 3CH Hinder, fritt utrymme.

Utrymme vilplats/sittplats, vistelse

Vilplats/sittplats/soffa

 • Sittplats/vilplats/soffa för gående och rullstolsburen person ska finnas i anslutning till gångbana med regelbundenhet. Detta gäller särskilt i nyplanerings-/nybyggnadsfall
 • Riktmärke i nyplanerings-/nybyggnadsfall för sittplats/vilplats är ca var 50-100:e meter i folktäta områden och var 25:e meter längs brantare lutningar och stora höjdnivåskillnader.
 • Vid separerad gång- och cykelbana placeras sittplats/soffa på gångbanesidan.
 • Sittplats/vilplats/soffa placeras utanför gångbana, på hårdgjord yta där lutningen är högst 1:50 (2%). Ytan behöver minst rymma sittmöbelns bredd, hinderfritt mått till sittmöbeln från gångbana samt benutrymme. Bredvid soffan ska plats för rollator, barnvagn eller rullstol finnas (minst 1 m). Se exempel nedan.

Figur: Exempel på vilplats med standardsoffa längs med gångbana.

Vistelseyta/större möblering

Behov, lokalisering och typ av större möbleringsyta/vistelseyta samt dess utrymmesbehov utreds från fall till fall.

Bredd/storlek på yta samt innehåll beror bl a på:

 • omgivningens och den specifika platsens/gatans förutsättningar, var i staden man befinner sig
 • gatans funktioner – lokalt och i nätet
 • vistelseytans tänkta innehåll/funktion
 • förväntat antal användare

Tänk på:

 • Placera möbler mm en bit från personer med nedsatt syn/blindas ledstråk. Det ska gå att följa/”käppa” längs ledstråk utan hinder även när vistelseytor/soffor nyttjas.
 • Soffor/sittplatser behöver placeras på ett genomtänkt vis så att så att människor kan och vill nyttja dem, få bra utblick mm.
 • Ytorna ska kunna driftas och underhållas på ett rationellt sätt.

 

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.