Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Göteborgs Stad

Vid planering och utformning av gångbanor och utrymmen för gående

  • ska utredning göras och hänsyn tas till omgivningarnas och den specifika platsens/gatans förutsättningar och behov samt gatunätets funktioner
  • ska gångytor utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
  • ska gångbana (transportyta för gående) respektive övriga utrymmen/ytor för gående (vistelseytor, uteserveringar, utrustning, möbleringszoner, avskiljningsremsor mm) utrymmesdimensioneras var för sig. Tillsammans ger de det totala ytbehovet för gående: gångytor.
  • ska längslutning och tvärlutning inte överskrida normer och rekommendationer för att gångbanan ska kunna vara tillgänglig för alla, läs mer om gångbanor och lutningar under3KA Tvärfall med underliggande kapitel.
  • ska gångytor ha god belysning för att kunna användas året om av så många som möjligt under så stora delar av dygnet som möjligt
  • ska kanter undvikas/minimeras – se vidare kring ytskikt på gångbanor under 3LA2 Ytskikt i banor mm
  • ska någon form av avskiljning mellan gångbanor och cykelbanor eftersträvas för övergripande cykelnät och pendelcykelnät – se vidare 3CG2 Separering, avskiljning gång – cykel

Vid eventuella motstående anspråk/intressekonflikter ska särskild sammanvägning och bedömning göras. Kontakta i första hand stadsmiljöförvaltningens utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

Övrigt

Dokument (1 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.