Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Längd, resrelationer och ärenden för resor till fots och med cykel har analyserats med hjälp av Resvaneundersökningen från 2011, 2014 och 2017. Statistiken presenteras för 21 geografiska delområden i Göteborg vilket motsvarar det tidigare stadsdelarna. Vidare finns två faktablad som visar verklig hastighet och genhetskvot för respektive delområde och färdmedel.

Dokument