Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Resmönstret för 21 delområden i Göteborg har analyserats och sammanfattats i ett faktablad för varje område. Bladen visar färdmedelsfördelning, typisk längd på resor för respektive färdmedel och ärende för korta bilresor. Analyserna baseras på Resvaneundersökningarna från 2011 och 2014 och representerar ett ungefärligt nuläge, det vill säga resmönster för 2017.

Delområdena är baserade på tidigare stadsdelsindelning då områdena är relativt homogena och har tillräckligt stort dataunderlag. Vissa av områdena har snarlika resmönster till exempel har Askim och Torslanda hög andel bilresor och låg andel kollektivresor. Motsatsen gäller för Biskopsgården och Bergsjön. För de mer centrala delarna av staden så som Majorna och Linné ser man att gång- och cykelandelen är betydande. Färdmedelsfördelningen för respektive område påverkar den typiska reslängden för respektive område där mer gång och cykel ger upphov till en kortare typisk resa, det vill säga fler kortare resor och färre långa resor för området.

Dokument
 • Resmönster Askim

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_107_Resmonster-Askim_2017-10.pdf

 • Resmönster Backa

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_108_Resmonster-Backa_2017-10.pdf

 • Resmönster Bergsjön

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_109_Resmonster-Bergsjon_2017-10.pdf

 • Resmönster Biskopsgården

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_110_Resmonster-Biskopsgarden_2017-10.pdf

 • Resmönster Centrum

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_111_Resmonster-Centrum_2017-10.pdf

 • Resmönster Frölunda

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_112_Resmonster-Frolunda_2017-10.pdf

 • Resmönster Gunnared

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_113_Resmonster-Gunnared_2017-10.pdf

 • Resmönster Härlanda

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_114_Resmonster-Harlanda_2017-10.pdf

 • Resmönster Högsbo

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_115_Resmonster-Hogsbo_2017-10.pdf

 • Resmönster Kortedala

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_116_Resmonster-Kortedala_2017-10.pdf

 • Resmönster Kärra rödbo

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_117_Resmonster-Karra-rodbo_2017-10.pdf

 • Resmönster Linné

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_118_Resmonster-Linne_2017-10.pdf

 • Resmönster Lundby

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_119_Resmonster-Lundby_2017-10.pdf

 • Resmönster Lärjedalen

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_120_Resmonster-Larjedalen_2017-10.pdf

 • Resmönster Majorna

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_121_Resmonster-Majorna_2017-10.pdf

 • Resmönster Skärgården

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_122_Resmonster-Skargarden_2017-10.pdf

 • Resmönster Torslanda

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_123_Resmonster-Torslanda_2017-10.pdf

 • Resmönster Tuve-Säve

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_124_Resmonster-Tuve-save_2017-10.pdf

 • Resmönster Tynnered

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_125_Resmonster-Tynnered_2017-10.pdf

 • Resmönster Älvsborg

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_126_Resmonster-Alvsborg_2017-10.pdf

 • Resmönster Örgryte

  http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_127_Resmonster-Orgryte_2017-10.pdf