Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

När det gäller att få fram trafiksäkerhetsstatistik används  STRADA /Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är ett GIS-baserat system som bygger på uppgifter med olycksdata från polis- och sjukhusrapporter. I Göteborg har registrering i STRADA gjorts av både polis och sjukvård sedan år 2000. STRADA kan nås via Transportstyrelsens hemsida av den som har behörighet. Uttag kan också erhållas vid behov genom kontaktperson för trafikolycksdata, se kompetens ”Trafiksäkerhetsstatistik” till höger på sidan. Utvecklingen av antal trafikskadade i Göteborg finns redovisat i senaste Trafik- och resandeutvecklingsrapporten som finns till höger på sidan. 

Dokument
Kontakter