Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Resmönster beskriver hur invånarna i regionen reser till, från och inom Göteborg.
Materialet baseras på tidigare resvaneundersökningar och andra kompletterande datakällor. Bland annat besvaras frågor om reslängder för en resa till fots, geografiska relationer för cykelresor och genhetskvoter för olika områden i staden.

Resmönster per delområde

Resmönstret för 21 delområden i Göteborg har analyserats och sammanfattats i ett faktablad för varje område. Bladen visar färdmedelsfördelning, typisk längd på resor för respektive färdmedel och ärende för korta bilresor. Analyserna baseras på Resvaneundersökningarna från 2011 och 2014 och representerar ett ungefärligt nuläge.

Delområdena är baserade på tidigare stadsdelsnämndindelning då områdena är relativt homogena och har tillräckligt stort dataunderlag. Vissa av områdena har snarlika resmönster till exempel har Askim och Torslanda hög andel bilresor och låg andel kollektivresor. Motsatsen gäller för Biskopsgården och Bergsjön. För de mer centrala delarna av staden så som Majorna och Linné ser man att gång- och cykelandelen är betydande. Färdmedelsfördelningen för respektive område påverkar den typiska reslängden för respektive område där mer gång och cykel ger upphov till en kortare typisk resa, det vill säga fler kortare resor och färre långa resor för området.

Resmönster till fots och med cykel

Längd, resrelationer och ärenden för resor till fots och med cykel har analyserats med hjälp av Resvaneundersökningar från 2011, 2014 och 2017. Statistiken presenteras för 21 geografiska delområden i Göteborg, vilket motsvarar de tidigare stadsdelsnämnderna, och sammanställs i faktabladen till höger på sidan. Vidare finns två faktablad som visar verklig hastighet och genhetskvot för respektive delområde och färdmedel.

Dokument
 • Genhet

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_6_Genhet_2018-10.pdf

 • Hastighet

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_9_Hastighet_2018-10.pdf

 • Hur långt cyklar Göteborgaren

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_10_Hur-langt-cyklar-Goteborgaren_2018-10.pdf

 • Hur långt går Göteborgaren

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_11_Hur-langt-gar-Goteborgaren_2018-10.pdf

 • Resmönster Askim

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_107_Resmonster-Askim_2017-10.pdf

 • Resmönster Backa

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_108_Resmonster-Backa_2017-10.pdf

 • Resmönster Bergsjön

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_109_Resmonster-Bergsjon_2017-10.pdf

 • Resmönster Biskopsgården

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_110_Resmonster-Biskopsgarden_2017-10.pdf

 • Resmönster Centrum

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_111_Resmonster-Centrum_2017-10.pdf

 • Resmönster Frölunda

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_112_Resmonster-Frolunda_2017-10.pdf

 • Resmönster Gunnared

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_113_Resmonster-Gunnared_2017-10.pdf

 • Resmönster Härlanda

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_114_Resmonster-Harlanda_2017-10.pdf

 • Resmönster Högsbo

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_115_Resmonster-Hogsbo_2017-10.pdf

 • Resmönster Kortedala

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_116_Resmonster-Kortedala_2017-10.pdf

 • Resmönster Kärra rödbo

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_117_Resmonster-Karra-rodbo_2017-10.pdf

 • Resmönster Linné

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_118_Resmonster-Linne_2017-10.pdf

 • Resmönster Lundby

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_119_Resmonster-Lundby_2017-10.pdf

 • Resmönster Lärjedalen

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_120_Resmonster-Larjedalen_2017-10.pdf

 • Resmönster Majorna

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_121_Resmonster-Majorna_2017-10.pdf

 • Resmönster Skärgården

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_122_Resmonster-Skargarden_2017-10.pdf

 • Resmönster Torslanda

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_123_Resmonster-Torslanda_2017-10.pdf

 • Resmönster Tuve-Säve

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_124_Resmonster-Tuve-save_2017-10.pdf

 • Resmönster Tynnered

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_125_Resmonster-Tynnered_2017-10.pdf

 • Resmönster Älvsborg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_126_Resmonster-Alvsborg_2017-10.pdf

 • Resmönster Örgryte

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_127_Resmonster-Orgryte_2017-10.pdf

 • Start- och målmatris med cykel

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_17_Start-och-malmatris-med-cykel__2018-10.pdf

 • Start- och målmatris till fots

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_18_Start-och-malmatris-till-fots_2018-10.pdf

 • Ärenden med cykel

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_23_Arenden-med-cykel_2018-10.pdf

 • Ärenden till fots

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_24_Arenden-till-fots_2018-10.pdf

Kontakter