Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret samlar in och analyserar trafikflöden för gång-, cykel- och biltrafik samt genomför resvaneundersökningar. Kollektivtrafikflöden mäts av Västtrafik som till viss del tillgängliggjort denna data till trafikkontoret.