Arkivversion 2021:2
Foto: Rebecca Havedal

För borttagande av befintliga papperskorgar i projektet görs vid byggstart anmälan till trafikkontorets kontaktperson, se kompetens ”Papperskorgar”.

Trafikkontoret ansvarar för utplacering av papperskorgar i projekten. Vid utplacering av nya papperskorgar ska alltid kontakt tas med ansvarig planeringsledare för drift och underhåll, se kompetens ”Papperskorgar”.

Kontakter