Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Informationsskrift om fastighetsägarens ansvar finns beskrivet i dokumentet ”Tillsammans tar vi hand om Göteborg”. 

Dokument