Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Utsedd entreprenör hämtar betäckningar på Kretslopp och vattens förråd enligt ”Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i investeringsprojekt” respektive enligt ”Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i underhållsprojekt” inklusive tillhörande ”Blankett för avhämtning av VA-betäckningar” samt ”Exempelbilder betäckningstyper – brunnar, ventiler och brandposter”.

Dokument