Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Underhållsbeläggningar

 • När trafikkontoret lämnar ut handlingar för räkning, lämnas samtidigt ett komplett förfrågningsunderlag till Kretslopp och vatten. I förfrågningsunderlaget framgår typ och antal betäckningar som ska bytas på respektive objekt
 • Utsedd entreprenör hämtar därefter betäckningar på Kretslopp och vattens förråd enligt ”Rutin för avhämtning av VA-betäckningar”
 • I samband med entreprenadens utförande ska trafikkontorets entreprenör på trafikkontorets bekostnad frilägga överasfalterade betäckningar, byta samtliga fasta betäckningar till justerbara samt byta trasiga/slitna justerbara betäckningar. Entreprenören ska vid behov hämta betäckningar kostnadsfritt från Kretslopp och vattens förråd. Utbytta gamla betäckningar tillfaller trafikkontorets entreprenör
  En betäckning anses trasig eller sliten när: 

  • En skada är synlig
  • Den bullrar vid överfart
  • Skarven mellan lock och ram är mer än 8 mm
  • Locket sjunkit mer än 3 mm på något ställe i ramen

 

 • Trafikkontorets byggledare tillsammans med entreprenör säkerställer via checklista att beställt arbete utförts
 • Inom ramen för planerade beläggningar gällande trafikkontorets funktionsentreprenader gäller att entreprenören tillsammans med byggledare i god tid sammanställer och delger Kretslopp och vatten mängden och typ betäckningar inklusive ritning för respektive funktionsområde. I övrigt gäller samma rutin som för planerade underhållsbeläggningar som går ut på räkning

 

Särskilda projekt

 • Särskilda projekt (utöver beläggningsprogrammet) där ny beläggning ingår ska också skickas till Kretslopp och vatten. Särskilda projekt remitteras alltid till Kretslopp och vattens projekteringsavdelning som i sin tur delger Rörnätservice. Handlingarna ska innehålla ritning som visar detaljomfattningen av projektet och vara Kretslopp och vatten tillhanda minst 6 veckor innan trafikkontoret eller trafikkontorets konsult behöver Kretslopp och vattens svar för sitt fortsatta arbete

 

Enstaka överasfalterad betäckning

 • Påträffar Kretslopp och vatten överasfalterade betäckningar vid sidan av beläggningsprogrammet eller andra särskilda projekt anmäls dessa till trafikkontoret som utan kostnad tar fram dem
 • Trafikkontoret ska inom 4 veckor frilägga överasfalterade betäckningar samt byta betäckningen om den är fast eller om det är en justerbar som är trasig/sliten, samt vid behov kostnadsfritt hämta betäckning från Kretslopp och vattens förråd
 • Utbytta betäckningar tillfaller trafikkontorets entreprenör
 • Trafikkontorets entreprenör bekräftar utfört arbete till Kretslopp och vatten via e-post
 • I akuta fall tar Kretslopp och vatten själva fram övertäckt betäckning och fakturerar trafikkontoret
Dokument