Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Ansökan om starttillstånd spår ska skickas in via NyStart under rubriken ”Spårstart”. För mer information se länk ”Ny start för Nystart” som finns till höger på sidan.

Ansökan ska göras av behörig säkerhetsledare enligt SÄO kapitel 4.

En fullständig starttillståndsansökan (med granskad TA-plan bifogad) ska vara inskickad i Nystart senast 10 arbetsdagar innan önskat startdatum. Till TA-planen ska protokoll från samråd driftentreprenör tillsammans med upprättade särskilda säkerhetsåtgärder bifogas.

Påverkar arbetet gatunätet ska tillstånd för vägarbete (Starttillstånd Gata) sökas samtidigt via samma webbplats Nystart. Se 13AA1 Starttillstånd gata.

Dokument
  • Ny start för Nystart

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_107_Ny-start-for-Nystart_2015-10.pdf