Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Ansökan om starttillstånd i spår delas upp i starttillstånd för arbete på trafikerat spår (ordinarie spårvagnstrafik rullar som vanligt) samt i starttillstånd på avstängt spår (spåret är avstängt för all spårvagnstrafik). Ansökan om avstängt spår ska skickas in till planeringsledaren spår, se kompetens ”Planeringsledare spårsäkerhet” till höger på sidan.

Följande typer av starttillstånd för arbete i eller i farlig närhet av spårväg finns:

 • Generella arbetstillstånd i eller i farlig närhet av spår (för trafikkontorets och ledningsägarnas funktions-/drift- och underhållsentreprenörer)
  Utbildad säkerhetspersonal för arbete i spår krävs. För arbeten som inte varar längre än två dagar i gatuspår och inte längre än 5 dagar på särskild banvall. Generell TA-plan får användas om platsen medger det. Gäller endast på trafikerat spår. 
 • Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår, trafikerat spår
  Utbildad säkerhetspersonal för arbete i spår krävs. Ansökan sker i samråd med funktionsentreprenör för spårvägsbana för tillfällig trafikpåverkan minst 14 dagar före önskat startdatum, se kompetens ”Starttillstånd spår” kommentar ”samråd – I eller i farlig närhet av spårväg”. Generell TA-plan får användas om platsen medger det annars ska unik TA-plan användas. 
 • Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår, avstängt spår
  Utbildad säkerhetspersonal för arbete i spår krävs. Ansökan sker i samråd med funktionsentreprenör för spårvägsbana för tillfällig trafikpåverkan minst 14 dagar före önskat startdatum, se kompetens ”Starttillstånd spår” kommentar ”samråd – I eller i farlig närhet av spårväg”. Eftersom arbetet ska utföras på avstängt spår så kommer tidtabeller för kollektivtrafiken att påverkas och omläggningar måste ske. Kontakt ska ha tagits enligt kompetens ”Kollektivtrafik” kommentar ”Affärskoordinator spårväg….” minst fyra veckor innan arbete ska påbörjas. Generell TA-plan får användas om platsen medger det annars ska unik TA-plan användas.

Gällande starttillstånd ska alltid finnas på varje arbetsplats.

Process för starttillstånd spårväg

Under våren 2020 blir det ett nytt ansökningsförfarande för starttillstånd i spår. När detta är aktuellt hittar du information om senaste nytt i aktuelltrutan på Teknisk Handboks startsida. Du kan redan nu ansöka om ett konto i Nystart.

 • Styrande dokument för processen är ”trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg” (Blå boken) och Trafikkontorets Säkerhetsordning, vilka finns till höger på sidan
 • Vid avstängt spår ska kontakt och beslut erhållits från Västtrafik innan ansökan om starttillstånd görs. Kontakt med Västtrafik enligt kompetens ”Kollektivtrafik” anmärkning ”Affärskoordinator spårväg…”
 • Samrådsblankett fylls i och skickas in till funktionsentreprenör spårvägsbana se kompetens ”Starttillstånd spår” anmärkning ”samråd – I eller i farlig närhet av spårväg” för samråd minst 14 dagar före önskat startdatum. 
 • Funktionsentreprenören lägger sedan in ansökan för starttillstånd i Spårstart med granskad TA-plan
 • När allt är korrekt inlagt i Spårstart av funktionsentreprenören skickas det in till planeringsledare spårsäkerhet för godkännande av starttillstånd. Vid godkännande skickas mail ut från programmet till berörda parter
 • Information kring eventuell störning i kollektivtrafik går ut via Västtrafik

 

Förändringar i starttillståndet

All förändring av informationen i ett samråd eller i ett godkänt starttillstånd ska anmälas till funktionsentreprenören spårvägsbana se kompetens ”Starttillstånd spår” kommentar ”samråd – I eller i farlig närhet av spårväg” så fort man är medveten om förändringen. Gäller det förändring av granskad TA-plan, som är kopplat till ett godkänt starttillstånd, ska kontakt tas med trafikingenjören, se kompetens ”Trafikingenjör trafikhantering spår” och ny TA-plan ska skickas in för granskning innan förändringen får utföras.

 

Avstängt spår

Vid avstängt spår måste planeringsmöte ske med Planeringsledare spårsäkerhet och berörda parter, se Trafikkontorets ”Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg” (Blå boken). För kontakt se kompetens ”Planeringsledare spårsäkerhet”. 

Dokument
Kontakter