Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Ansökan om starttillstånd ska sändas i god tid till trafikkontoret, se kompetens ”Trafikingenjör trafikhantering gata” till höger på sidan. En fullständig starttillståndsansökan (med granskad TA-plan, försättsblad samt förefoto bifogat) ska vara inskickad i Nystart senast 10 arbetsdagar före planerad start av arbetet. En starttillståndsansökan bör inte skickas in tidigare än en månad före planerad start av arbetet.  

Trafikkontorets system för hantering av starttillstånd (tillstånd för att utföra arbete på eller i närhet av gata) heter Nystart. För mer information se broschyren ”Ny start för Nystart” som finns till höger på sidan. Där finns även instruktionsfilmer för hur man ska arbeta i Nystart.    

Hantering av starttillstånd för arbete i gata samt i eller i farlig närhet av spår görs i Nystart, se 13AA2.1 Ansökan om starttillstånd spår 

Dokument
  • Ny start för Nystart

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_107_Ny-start-for-Nystart_2015-10.pdf

Kontakter