Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Ansökan om starttillstånd ska sändas i god tid till trafikkontoret, se kompetens ”Trafikingenjör trafikhantering gata” till höger på sidan. En fullständig starttillståndsansökan (med granskad TA-plan bifogad) ska vara inskickad i Nystart senast 14 dagar innan arbetet avses starta. 

Trafikkontorets system för hantering av starttillstånd (tillstånd för att utföra arbete på eller i närhet av gata) heter Nystart. För mer information se broschyren ”Ny start för Nystart” som finns till höger på sidan. Där finns även instruktionsfilmer för hur man ska arbeta i Nystart.    

Kort information om olika hantering beroende av om arbetet är i gata eller i gatuspår: 

  • För ansökningar gällande arbete på gata görs ansökan i Nystart
  • För ansökningar gällande arbete i gatuspår eller på gata där man utför arbete i eller i farlig närhet av spår ska ansökan göras både i Nystart och, med hjälp av funktionsentreprenören i spår, Spårstart, se 13AA2.1 Ansökan om starttillstånd spår
Dokument
  • Ny start för Nystart

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_107_Ny-start-for-Nystart_2015-10.pdf

Kontakter