Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

För att erhålla ett starttillstånd krävs det att man har ett avtal med trafikkontoret, i vissa fall behöver man även ett ledningsläge. En granskad TA-plan ska alltid bifogas en starttillståndsansökan. Trafikkontorets regelverk gäller för arbeten på ytor som förvaltas av trafikkontoret samt arbeten som utförs på grönytor som förvaltas av Park och Naturförvaltningen. 

I samband med ansökan av starttillstånd ska Trafiknytt skickas in för granskning enligt 13CA Trafiknytt.

Dokument
  • Ny start för Nystart

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_107_Ny-start-for-Nystart_2015-10.pdf