Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Rebecca Havedal

För att erhålla ett starttillstånd krävs det att man har ett avtal med trafikkontoret, i vissa fall behöver man även ett ledningsläge. En granskad TA-plan ska alltid bifogas en starttillståndsansökan. Trafikkontorets regelverk gäller för arbeten på ytor som förvaltas av trafikkontoret samt arbeten som utförs på grönytor som förvaltas av Park och Naturförvaltningen.

För att ansöka om konto till Nystart, se 1HB Nystart.

I samband med ansökan av starttillstånd ska Trafiknytt skickas in för granskning enligt 13CA Trafiknytt.