Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

För att erhålla ett starttillstånd krävs det att man har ett avtal med trafikkontoret, i vissa fall behöver man även ett ledningsläge. En granskad TA-plan ska alltid bifogas en starttillståndsansökan. Trafikkontorets regelverk gäller för arbeten på ytor som förvaltas av trafikkontoret. 

Dokument
  • Ny start för Nystart

    http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_107_Ny-start-for-Nystart_2015-10.pdf