Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Allt arbete i gatu- och spårområde kräver ett avtal med trafikkontoret. Det kan krävas starttillstånd för arbete som påverkar spårvägen. Vid belamring på allmän plats krävs markupplåtelse innan arbete får påbörjas, se kompetens ”TA-planer” till höger på sidan.

Trafikkontorets regelverk gäller för arbeten på ytor som förvaltas av trafikkontoret. Tex gäller aktuell version av ”Bestämmelser för arbete inom gatu- och spårområden i Göteborg” (Blå boken) samt säkerhetsordning spårvägsbana (SÄO kap 7, 8, 9 och 14).

 

Dokument
Kontakter