Arkivversion 2021:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Inmätning, relationshandlingar belysningsanläggningar

I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas digitalt enligt 12D Relationshandlingar. Belysningskabelns läge ska även redovisas till Göteborg Energi Nät AB.