Arkivversion 2021:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Inmätning, relationshandlingar belysningsanläggningar

I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas digitalt enligt 12D Relationshandlingar Belysningskabelns läge ska även redovisas till Göteborg Energi Nät AB.