Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Allmänt

Stadsmiljöförvaltningens belysningsanläggning ska placeras på/i kommunal mark. Genom kontroll av samlingskarta och kontakt med andra ledningsägare ska säkerställas att andra ledningar och eventuella säkerhetsavstånd till dessa beaktas.

Om belysningscentral eller annat material måste placeras på privat egendom ska kontakt med ägare tas och avtal upprättas. Detta kan bistås av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Belysningscentral och kabelskåp ska i möjligaste mån placeras så att de inte är iögonfallande. 

Standardstolpar med rotlack ska användas. Specialstolpar ska godkännas av planeringsledare belysning på stadsmiljöförvaltningen, se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid placering av belysningsstolpens fundament ska beaktas:

  • Ej närmare körbana än 50 cm
  • Ej närmare kabelskåps högra sida än 60 cm
  • Ej framför bostadsfönster eller balkonger
  • Ej för nära träd (träd växer och kan inom kort komma att begränsa ljuset)
  • Påkörningsrisk vid korsningar, fastighetsinfarter och parkeringar mm
  • Eftersträva montage på samma sida av gata/väg. Placering i innerkurva är att föredra p g a olycksrisk
  • Vid övergångställe ska stolpar undvikas att placeras i mittrefug.
Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.