Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

För matning och avsäkring av armaturer i bärlinenät och på fasader ska kopplingslådor användas.

Kopplingslådor på master ska vara av typ servissäkringslåda enligt standardritning 5564 och monteras enligt standardritning 5565. 

Infällda kopplingslådor på fasad eller konstruktion ska vara av typ enligt standardritning 5566, 5567 och 5568.

Alla utanpåliggande kopplingslådor ska förses med kabelskydd.

Placering av kopplingslådor ska alltid ske i samråd med beställare och fastighetsägare. Önskar fastighetsägaren avtal om lådor/ledningar/armatur se ”Avtal fastighetsägare angående fäste och kabel för gatubelysning” till höger på sidan.

Demontage av låda samt återställning ska ske i samråd med beställare och fastighetsägare.  Projektör tar fram förslag.

Dokument
Ritningar