Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

För matning och avsäkring av armaturer i bärlinenät och på fasader ska kopplingslådor användas.

Kopplingslådor på master ska vara av typ servissäkringslåda enligt standardritning -5564 och monteras enligt standardritning -5565. Kulör lika mast.

Infällda kopplingslådor på fasad eller konstruktion ska vara av typ enligt standardritning -5566, -5567 och -5568.

Syrafasta rostfria lådor bör finnas med som alternativ.

Alla utanpåliggande kopplingslådor ska förses med kabelskydd.

Placering av kopplingslådor ska alltid ske i samråd med beställare och fastighetsägare. Önskar fastighetsägaren avtal om lådor/ledningar/armatur se ”Avtal fastighetsägare angående fäste och kabel för gatubelysning (mall)” under 12SA4.3 Fasadmonterade armaturer.

Demontage av låda samt återställning ska ske i samråd med beställare och fastighetsägare.  Projektör tar fram förslag.

Ritningar