Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Lyktledning i stolpar och master ska vara enligt standard EN 60598.

På fasad och bärlina ska lyktledning vara av typ EXLQ.

Area på lyktledning ska vara 1,5mm².

Lyktledning ska avsäkras med 10A diazed trög, stolpinsats placeras i stolpe eller kopplingslåda.

Lyktledningen tejpas med 7 varv och skärs av. Tejp ska vara UV beständig kvalitet typ 33+.

Lyktledning ska alltid bytas vid armaturbyte.

Lyktledning får inte skarvas med dosa på lina.

I förekommande fall där extra QR/EAN koder levereras av armaturleverantör ska en av dessa klistrasfast på en servislapp och hängas på armaturens lyktledning.