Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Allmänt

För ytbehandling se 12QD2 Varmförzinkat stål Räcken/stängsel i anslutning till spårområde ska jordas, se standardritning 3582.

Fritt avstånd mellan mast, vänthall mm och räckets ståndare ska vara 80-100 mm för att undvika passage, se standardritning 3584.

Vid val av räckestyp rådfrågas i varje enskilt fall stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”Räcke och staket”.

Vid GG-räcke enligt, 12MB3.1 På hållplats och enligt, 12MB3.2 På sträcka, då master eller dylikt förekommer i räckeslinjen, ska entreprenören mäta in avstånd mellan master och dylikt. Detta för att kunna beställa erforderliga specialbågar.

Ritningar (2 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.