Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Allmänt

För ytbehandling se 12QD2 Varmförzinkat stål. Räcken/stängsel i anslutning till spårområde ska jordas, se standardritning 363/93-3582.

Fritt avstånd mellan mast, vänthall mm och räckets ståndare ska vara 80-100 mm för att undvika passage, se standardritning 363/93-3584.

Vid val av räckestyp rådfrågas i varje enskilt fall trafikkontoret, se kompetens ”Räcke och staket”.

Vid GG-räcke enligt, 12MB3.1 på hållplats/Mellan spårriktningar, mitträcke och enligt, 12MB3.2 på sträcka/Mellan spårriktningar, då master eller dylikt förekommer i räckeslinjen, ska entreprenören mäta in avstånd mellan master och dylikt. Detta för att kunna beställa erforderliga specialbågar.

Ritningar
Kontakter