Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Som hinder för G/GC-trafik

Rörräcke -6580 typ A kan användas för att försvåra otillåten/olämplig korsande gångtrafik i gatukorsningar och i stället leda trafiken till anvisade övergångsställen. Avstånd från körbana med avseende på hinderfri bredd: se 3CH1.3 Hinderfri bredd – körbana. Avstånd från gångbana respektive cykelbana med avseende på hinderfri bredd: se 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana respektive 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana Se även 3CG3 Separering, avskiljning cykel – bil respektive 3CG1 Separering, avskiljning gång – bil

Utmed spårväg, se 12MB3 Räcke/stängsel i anslutning till kollektivtrafik.

För placering av gångbaneräcken, se 3GC Räcken, staket, ledstång, 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana och 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana

 

Vid skolor och lekplatser

Vid behov av att hindra lekande barn att rusa ut i körbanan sätts rörräcke med sträckmetall alternativt nätstängsel. Placeringen utreds i varje särskilt fall. Vid nätstängsel används näthöjd 1,2 m.

 

Ritningar (1 st)
  • 6580 K_Rörräcke

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/6580-K_Rorracke-1.pdf

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.