Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Som hinder för G/GC-trafik
Rörräcke -6580 typ A kan användas för att försvåra otillåten/olämplig korsande gångtrafik i gatukorsningar och i stället leda trafiken till anvisade övergångsställen. Avstånd från körbana med avseende på hinderfri bredd: se 3CH1.3 Hinderfri bredd – körbana. Avstånd från gångbana respektive cykelbana med avseende på hinderfri bredd: se 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana respektive 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana Se även 3CG3 Separering, avskiljning cykel – bil respektive 3CG1 Separering, avskiljning gång – bil

Utmed spårväg, se 12MB3 Räcke/stängsel i anslutning till kollektivtrafik.

För placering av gångbaneräcken, se 3GC Räcken, staket, ledstång, 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana och 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana

 

Vid skolor och lekplatser
Vid behov av att hindra lekande barn att rusa ut i körbanan sätts rörräcke med sträckmetall alternativt nätstängsel. Placeringen utreds i varje särskilt fall. Vid nätstängsel används näthöjd 1,2 m.

 

Ritningar
  • 6580 I_Rörräcke

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/6580-I_Rorracke-1.pdf