Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Nya eller förändrade anläggningar rörande Göteborgs Spårvägsnät läggs in i Bandatabasen.
Leverans ska ske i dwg-format med relevanta spårdetaljer med lagerstruktur enligt 12DA Relationshandlingar med driftinformation som skickas till ansvarig för bandatabasen se kompetens ”Anläggningsregister”.

 

Spår

  • Spår
  • Växel
  • Spårkorsning
  • Detalj

Leverans till anläggningsregistret sker enligt lagerstruktur och definitioner i 12DA Relationshandlingar med driftinformation.

 

Kontaktledning  

Leverans till anläggningsregistret sker enligt lagerstruktur och definitioner i 12DA Relationshandlingar med driftinformation

 

Signal

Leverans till anläggningsregistret sker enligt lagerstruktur och definitioner i 12DA Relationshandlingar med driftinformation

 

Kontakter