Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Relationshandlingen är avsedd att utgöra underlag för skötselplanering och uppdatering av park- och naturförvaltningens digitala skötselkartverk och ska redovisas i samband med alla ny- eller ombyggnadsarbeten.

Projektören ska leverera en höjd- och ytskiktsplan samt eventuell planteringsplan inklusive växtlista som dwg-fil till och med filformatet AutoCAD 2013 samt koordinatsatt i SWEREF 99 12 00. Lager enligt 12DA Relationshandling med driftinformation, (För revidering av skötselkartan (vegetationsytor)). Texter, pilar och raster ska ligga på separata lager. Alla ytor som är belägna inom entreprenadområdet ska redovisas. 

Kommentar: hänsyn måste tas till hur tidigare klassning är gjord inom området. Se även blankett 12CG4 Övertagandebesked.